1
Nizozemsko, známé takřka volným prodejem marihuany, trvale pracuje po legalizaci jejího pěstování. Přes všechny léčebné výhody konopí, všechny zdravotnické společnosti nebo orgány se shodují na tvrzení, že inhalační forma konzumace konopí není vhodná a jim navíc zdra

Comments

Who Upvoted this Story

Social Bookmarking Sites
What is Kliqqi?

Kliqqi is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments