1
Wpisz czy wybierz okres, w którym wymagasz rozpocząć reklamę, w zależności od czasu serwera z prowadzonej listy. Wpisz lub wybierz okres, w jakim zamierzasz, aby reklama przestała się w relacje z momentu serwera z rozwijanej listy. Wpisz tekst, jaki wymagasz wyświetlić za pomocą reklamy. Ostatecznie, pisanie bardzo dobrych informacji stanowi jakimś z najistotniejszych elementów twoje

Comments

Who Upvoted this Story

Social Bookmarking Sites
What is Kliqqi?

Kliqqi is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments